Preguntes freqüents

Guia explicativa per a entendre totes les seccions del portal de participació ciutadana.

Participació ciutadana

Debats

Propostes

Votacions

Pressupostos participatius

Processos i resultats

L'Ajuntament defineix la participació ciutadana en una de les set línies estratègiques per al 2015-2019, una ciutat transparent i participativa” com la millor fórmula de control de la gestió municipal i com un requisit indispensable per a una ciutat veritablement sostenible, fonamentada en la informació, el debat, les vies reals de participació i el control públic de la gestió política.

La participació ciutadana en una ciutat és un exponent de la qualitat democràtica d'un Ajuntament.

Perquè hi ha ciutadans i ciutadanes que volen participar, proposar, aportar i decidir sobre el dia a dia de la ciutat.

Perquè permet a la ciutadania, no sols exposar les seues idees sobre qualsevol assumpte relacionat amb la vida de la ciutat i dels seus habitants, sinó també corresponsabilitzar-se en la gestió dels assumptes públics.

En principi qualsevol persona pot participar a través dels canals habilitats per l'Ajuntament.

Tots els Organismes de l'Administració de l'estat hauran de revisar i actualitzar les seues normes de Participació Ciutadana a fi d'adequar els mecanismes de participació de les persones i organitzacions en l'àmbit de la seua competència, buscant ampliar els nivells de participació des del consultiu cap al deliberatiu.

Aquestes normes hauran d'incorporar els mecanismes obligatoris de participació en la llei, i podran establir les altres eines que l'instructiu prescriu. Així mateix, el procés d'actualització haurà de realitzar-se després de sentir el respectiu Consell de la Societat Civil del ministeri o servei.

Pressupostos participatius acabats

Consulta els resultats i l'estat d'execució dels projectes de votacions anteriors