Votacions

Fes-nos arribar la teua opinió a través de l'enquesta ciutadana

Alcàsser @pina

Llistat de propostes 2021

El conjunt de propostes considerades viables seran sotmeses a votació pública per totes les persones empadronades a Alcàsser i amb 16 anys complits. Es poden triar fins a un màxim de 3 accions que estimen prioritàries i la que resulte més votada serà inclosa per l’equip de govern al pressupost municipal.